Vår strävan är att vi ska bidraga till ett mer hållbart resande över tid för att efterlämna en något bättre värld till kommande generationer. Vår verksamhet ska innebära ett minimum av negativ påverkan och vi ska samtidigt förstärka de positiva effekterna av resandet. Vi är en aktör som arbetar aktivt för att driva på en positiv utveckling!

Grundpelare i vårt arbete är:

  • Ekologisk hållbarhet – bevara djur och natur för kommande generationer och minska vår påverkan på klimatet.
  • Social hållbarhet – ett samhälle där mänskliga rättigheter och behov uppfylls.
  • Ekonomisk hållbarhet – att ekonomin anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål på lång sikt.

Vi koncentrerar oss där vi tror att vi kan påverka mest och det är mot våra leverantörer (via vår Accreditation Form) och kunder. Detta i kombination med att kontinuerligt utbilda våra medarbetare.

Vi vill vara en positiv kraft och tar avstamp i FNs 17 Globala mål för hållbar utveckling och många av dessa ingår i vår Accreditation Form (ett dokument där leverantörer redogör för sitt arbete med hållbarhet) men vi har valt att fokusera konkret på fyra av målen:

Skolgång för tre flickor med trassliga förhållanden i Kiotani, Kenya. Här bidrar såväl personal som företaget i ett långsiktigt åtagande. Vi stöttar även organisationen Thembalitsha i Sydafrika som arbetar med en rad olika utbildningar, exempelvis School of Hope.

Vi tar alltid upp hållbarhetsfrågan med våra leverantörer till exempel via vår Accreditation Form och ställer krav, diskuterar och inspirerar till en positiv utveckling.

Vi erbjuder våra kunder mer hållbara alternativ, redovisar miljöpåverkan via statistik, utformar resepolicys och utbildar personal. Vi ger ekonomiskt bidrag till tillverkning av biobränsle.

Vi arbetar aktivt med val av hållbara alternativ för safariresor och ger kunder information om hur man kan resa mer hållbart.

I vårt åtagande har vi bl.a. beslutat vi självklart inte gör några som helst besök på djurparker eller aktiviteter där djur tvingas göra för dem onaturliga saker.

Vi uppmanar våra resenärer att inte ge till barn som tigger, säljer souvenirer eller uppträder för att verka för att barn inte ska fastna i detta för att istället gå i skola.

Generell info till resenärer ges alltid med utgångspunkt hur de kan påverka sin resa positivt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vår miljöpolicy är en kompletterande del av vår hållbarhetspolicy.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet och t.ex. hållbart flygbränsle här: https://www.tourafrica.se/miljoarbete-och-socialt-engagemang/