Att uppleva vilda djur i sin naturliga miljö är en otrolig upplevelse. I en nationalpark skyddas djur och natur som annars riskerar att försvinna på grund av människans utbredning, tjuvjakt och övrig påverkan.

Det är just ett hållbart resande som är själva förutsättningen för att nationalparker ska finnas kvar. Utan resenärer försvinner nationalparker och djur. Genom en resa bidrar du till att djur och natur finns kvar.

Vi har arbetat med resor till Afrikas nationalparker i decennier och känner att våra resor har en extra mening i och med att resorna bidrar till att bevara djur och natur. Vi besöker nationalparker där djuren lever i det vilda och bevaras för kommande generationer. Genom våra resor bidrar vi gemensamt till att nationalparkerna finns kvar.

Våra resor innehåller inte besök till djurparker eller aktiviteter där djur tvingas göra för dem onaturliga saker.

Vi vill vara en positiv kraft och påverkar våra leverantörer (via vår Accreditation Form där olika samarbetspartners redogör för sitt arbete med hållbarhet) och kunder. Detta i kombination med att kontinuerligt utbilda våra medarbetare.