Svenska Resebyråförening SRF har allmänna villkor för paketresor på sin hemsida. Länk: SRF:s villkor för paketresor 

Utöver det har Tour Africa kompletterande villkor enligt nedan.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgift är 10% av resans totalpris och erläggs senast 7 dagar efter mottagen bekräftelse på beställningen. Slutbetalning ska vara Tour Africa tillhanda senast 1 månad före avresan. Du kan betala din resa via post- eller bankgiro eller med bank- eller kreditkort. Färdhandlingar skickas till resenären ca 1 månad före avresan vid erlagd slutbetalning. Tour Africa ansvarar inte för resenärer, som erlagt slutbetalning till sin resebyrå utan att erhålla resehandlingarna.

Avbeställning av resa

Expeditionskostnader för avbokning är:
Mer än 31 dagar före avresan: 5% av resans pris eller minst 1500:-/person.
30-15 dagar före avresan: 50% av resans pris.
Från och med 14 dagar före avresan är kostnaden 100% av resans pris.

I de fall flygbolag, hotell eller annan samarbetspartner har högre avbokningsavgifter tillämpas dessa. Det kan gälla flygbiljetter som måste skrivas ut vid bokning och ej är återbetalningsbara, specialarrangemang, vistelse under högsäsong med mera.

Ändringar som innebär annan avreseort, avresedag, reslängd eller innehållet i resan är att betrakta som avbokning och ny beställning.

Avbeställning av resa görs genom att kontakta Din resebyrå eller Tour Africa på telefon 0140-375050 på vardagar 0800-1730 alternativt på journummer som finns på hänvisningen när du ringer 0140-375050. Avbeställningen ska ske så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledningen har uppkommit. Flygbiljetter och färdhandlingar är personliga och kan ej överlåtas.

För att skydda dig mot kostnader, kan du teckna ett avbeställningsskydd som gäller vid sjukdom. Vi samarbetar med Gouda som erbjuder en avbeställningsförsäkring som vi kan hjälpa dig att boka eller som du bokar själv på internet. Detta ska ske senast i samband med att bokningen av din resa blir bindande, t.ex. i samband med att ni betalar er delbetalning. Avbokningen måste ske så snabbt som möjligt om sjukdom uppkommer och gäller endast för avbokning fram till avresan. Avbeställningsförsäkring gäller ej för sjukdom man vet om vid bokningstillfället och kräver t.ex. giltigt läkarintyg. För försäkringsvillkor hänvisar vi till Gouda. Resenär vars hälsotillstånd ej är gott måste konsultera läkare före avresan och deltager i resan på egen risk.

Länk för bokning av avbeställningsförsäkring: boka avbeställningsförsäkring genom att klicka här

 

Resenärens ändring av reseavtalet

För varje ändring i reseavtalet, som företas av resenären, uttages en kostnad i enlighet med de merkostnader som Tour Africa åsamkas, dock lägst 200 kronor.

Flygresor

Flygresan kan endast utnyttjas på de i flygbiljetten angiva dagarna för ut och hemresa. Biljetten är personlig och kan ej överlåtas. De flygbolag Tour Africa nyttjar, ansvarar gentemot passagerarna enligt de avtal och bestämmelser som finns angivna på flygbiljetten. Deltagande flygbolag påtar sig inget ansvar för någon handling, försummelse eller händelse, som inträffar då passageraren ej befinner sig ombord på planet. Researrangören är ensam ansvarig för utgivandet av denna katalog & prislista. Den förpliktigar ej till ansvar för de i katalog & prislista angivna flygbolagen eller andra flygbolag vilkas tjänster tas i anspråk under resan och är således ej utgiven å deras vägnar. Observera att det numera är mycket vanligt med ”code share”-flygningar. Detta innebär att ett annat flygbolag än det i biljetten angivna bolaget flyger sträckan på uppdrag av det andra bolaget eller i samarbete med ett annat flygbolag. Det är resenärens skyldighet att skaffa sig upplysning om vilket bolag som de facto trafikerar respektive flygning.

Bagage

För de flesta internationella flyglinjer i detta program gäller 20 kg frivikt + handbagage. På vissa inrikeslinjer gäller lägre frivikt. Hör med resebyrån. För övervikt debiteras gängse taxa. Endast en resväska och ett handbagage bör medtagas.

Tidtabeller

De i resekatalogen angivna avgångstiderna och flygtiderna är preliminära. Detta gäller även de tider som medföljer resans bokningsbekräftelse. Exakta tider erhålles med färdhandlingarna. Arrangören kan ej ansvara för eventuella tidtabellsändringar. Även under resans gång kan avgångstider ändras. Tag därför för vana att alltid kontrollera med flygbolaget eller Tour Africas representant. Vi ansvarar ej för eventuellt missat flyg pga ändrade tidtabeller.

Delvis utnyttjande av arrangörens prestationer

Om resenären uteblir från angivna transporter eller underlåter att utnyttja de prestationer som ingår i resan, kan någon gottgörelse ej påräknas.

Reklamation

Felaktigheter ska alltid påtalas på plats till Tour Africas samarbetspartner och i den mån det är möjligt till Tour Africa för eventuell åtgärd. Krav på prisavdrag ska framställas skriftligen till Tour Africa inom 2 veckor efter hemresa.

Resenärens kontroll

Resenären har själv skyldighet att kontrollera bekräftelse, flygbiljetter och färdhandlingar så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser av inbokande personal av väsentlig betydelse för resenären ska vara skriftligt noterad i bekräftelse för att kunna åberopas.

Pass & Visum

Varje resenär skall inneha ett giltigt pass och ibland även visum.

Vaccinationer

Resenären är själv ansvarig för att kontrollera vaccinationer med läkare i god tid före avresan.

Reseförsäkring

Resenären är själv ansvarig för att han är ordentligt försäkrad under resan. Därför är det viktigt att teckna en fullgod reseförsäkring.

Förbehåll om ändringar av Tour Africa

Tour Africa förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar i uppgifter i prislista och broschyr. Ändringar kan ske avseende inkvarteringen på safarier och rundresor samt utflykter, och detta meddelas på bekräftelse och färdhandlingar. Ändringar avseende tidtabell för flygresor kan ske även efter detta, beroende på att Tour Africa använder reguljära flygbolag. Det åligger resenären att rekonfirmera sin returresa och genom det även kontrollera flygtider senast 72 timmar före returresan från Afrika.

Priser & prisändringar

Inträffar efter bokningen prishöjningar på en eller flera prestationer som enligt programbroschyren ingår i resan, är arrangören berättigad att företa därav föranledda justeringar av priset för resan om och i den mån dessa prisförändringar beror på nya och ändrade flygpriser, ändrade växelkurser, nya eller ökade skatter och allmänna avgifter, över vilka arrangören ej råder. Priserna kan komma att ändras, uppåt eller nedåt, beroende på eventuella prisförändringar enligt ovan.

Tour Africa har resegarantier och är ensamt ansvarig för utgivandet av denna prislista och broschyr.

Tryckfel

Vi reserveras oss för tryckfel i såväl prislista som broschyr.

Teknisk arrangör

Tour Africa, Vasagatan 27, 573 31 Tranås
Tel: 0140 – 375050, Fax: 0140 – 375060
E-mail: info@tourafrica.se


VIKTIGT ATT VETA OM RESEGARANTIER

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor

En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner:

Paketliknande resor

Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Stolsförsäljning

Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.

Utbildningsresor

Den som köpt en resa som består av transport och utbildningsvistelse med inkvartering i form av boende i värdfamilj kan få ersättning ur resegarantin. Detta gäller även om inkvarteringen är gratis.

 Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/ Resegarantinämnden på 08‑700 08 00.